Privacy- & Cookieverklaring

Euro-Lacke B.V. respecteert uw privacy. Via formulieren op onze website verzamelt en verwerkt Euro-Lacke B.V. uitsluitend persoonsgegevens die door uzelf, bewust, aan ons zijn verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens vertrouwelijk en altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Euro-Lacke B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres.

WAAROM EURO-LACKE B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Euro-Lacke B.V. verzamelt uitsluitend gegevens om u de gevraagde informatie te kunnen versturen zoals onze nieuwsbrief of om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Euro-Lacke B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG EURO-LACKE B.V. GEGEVENS BEWAART

Euro-Lacke B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaart indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Euro-Lacke B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"- dienst. Euro-Lacke B.V. maakt gebruik van deze dienst om bij te houden en rapportages te generen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren. Dit doen wij op een privacyvriendelijke manier. Wij hebben daarom niet alleen met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten maar ook de volgende maatregelen getroffen:

  • De laatste drie cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd;
  • In Google Analytics is "gegevens delen" uitgezet;
  • Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover derden de informatie namens Google verwerken. Euro-Lacke B.V. heeft hier geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U treft hier het privacybeleid van Google aan.

NIEUWSBRIEF EN MAILCHIMP
Voor het verzenden van een e-mail nieuwsbrief maakt Euro-Lacke B.V. gebruik van MailChimp. Hierdoor zien wij bijvoorbeeld hoe onze nieuwsbrief wordt gelezen en hoe vaak een bepaald artikel wordt aangeklikt. Deze informatie gebruiken wij om onze nieuwsbrieven nog beter op u af te stemmen. Zolang als uw inschrijving duurt, zijn uw gegevens dus ook bij MailChimp bekend. MailChimp voldoet aan de strenge privacy eisen van het EU-US Privacy Shield Framework. Meer informatie over cookies en de privacyvoorwaarden van MailChimp vindt u hier.

BEVEILIGEN

Euro-Lacke B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Euro-Lacke B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij:


Euro-Lacke B.V.
De Riemsdijk 4
4004 LC Tiel

U kunt ons ook bereiken via de mail: info@eurolacke.nl


Cookieverklaring

Op de hoogte blijven van alles wat er speelt bij EUROLACKE? Meld u dan nu aan voor onze EUROLACKE Updates.

Aanmelden Nieuwsbrief