FAQ | PROBLEMEN RONDOM DE POEDERAANVOER

TE HOGE POEDERCONCENTRATIE IN DE SPUITCABINE

Oorzaak:

 • Eindfilter overbelast
 • Afmetingen niet in overstemming met capaciteit van de poederterugwininstallatie en afzuiginstallatie
 • Hoeveelheid poeder in transportlucht te groot


Oplossing:

 1. Maak de filterinstallatie schoon
 2. Controleer de vochtigheid in de poedercabine
 3. Controleer de transportlucht op vervuiling
 4. Raadpleeg uw leverancier
 5. Reduceer het aantal pistolen of verlaag de hoeveelheid toegevoerd poeder
TERUGWININSTALLATIE / VERVUILING VAN HET TERUGGEWONNEN POEDER

Oorzaak:

 • Beschadigde zeef in terugwininstallatie
 • Poeder of vuil dat vanaf de transportbaan, traversen en/of haken terugvalt in de poedercabine
 • Vervuiling door binnentreden van stof in de poederspuitcabine
 • Vervuiling door het aanzuigen van vervuilde lucht uit de werkplaats


Oplossing:

 1. Repareer of vervang de zeef indien noodzakelijk
 2. Maak de transportbaan regelmatig (of continu) schoon voordat deze de poederspuitcabine ingaat
 3. Controleer ontvetting en voorbehandelingsysteem of producten schoon en droog zijn
 4. Isoleer de applicatieruimte van overige werkplaats
ONVOLDOENDE OF ONREGELMATIGE POEDERTOEVOER

Oorzaak:

 • Poeder is niet gefluïdiseerd
 • Verstopping door samengeklonterd poeder
 • Geknikte of platgedrukte slangen
 • Versleten nozzle/ventury, pomp en slangen
 • Te lage luchtdruk


Oplossing:

 1. Controleer het fluidisatiebed
 2. Maak de nozzle, ventury, stijgpijp en slangen schoon
 3. Controleer de poedertoevoer op vervuiling
 4. Zeef teruggewonnen poeder alvorens het te gebruiken
 5. Vervang niet te repareren/beschadigde onderdelen
 6. Voorkomen scherpe bochten, en ondersteun de slangen naar de slagautomaat/robot
 7. Vervang versleten onderdelen
 8. Controleer de luchttoevoer
 9. Pas deze aan naar de aanwezige poederpomp en spuitpistolen.
VERSTOPPINGEN VEROORZAAKT DOOR POEDER

Oorzaak:

 • Normale verstopping
 • Te hoge luchtdruk
 • Vocht in de perslucht
 • Type slang voor poederaanvoer
 • Versleten spuitkop/ventury, slijtage gevoelige onderdelen
 • Te fijn poeder
 • Poedertype of samenstelling
 • Te veel poedertransport


Oplossing:

 1. Maak de verschillende onderdelen regelmatig schoon of vervang deze
 2. Raadpleeg hiervoor uw leverancier
 3. Reduceer de luchtdruk op pomp en pistolen
 4. Controleer de luchttoevoer
 5. Raadpleeg uw leverancier
 6. Vervang de versleten onderdelen
 7. Reduceer de hoeveelheid teruggewonnen poeder en voeg nieuw toe
 8. Controleer de poedergrootte
 9. Sommige verhardertype hebben de neiging tot klonteren, raadpleeg uw leverancier
 10. Reduceer de hoeveelheid of installeer meer pistolen.
POEDERVOORRAADVAT VERTOONT GEEN EGAAL FLUIDISATIE BEELD, MAAR LUCHTBELLEN

Oorzaak:

 • Poederniveau te laag
 • Compact of vochtig poeder
 • Defect of beschadigde /ventury
 • Te fijn poeder


Oplossing:

 1. Voeg nieuw poeder toe tot 2/3 van het poedervoorraadvat is gevuld
 2. Maak het poeder handmatig los en fluïdiseer het met schone droge lucht
 3. Controleer de perslucht op vocht en/of olie
 4. Controleer de spuitkop/ventury op verstopping, scheuren en gaatjes
 5. Maak het poedervoorraadvat leeg / vul het opnieuw
POEDERTRANSPORT

Oorzaak:

 • Onvoldoende luchtdruk
 • Geblokkeerde spuitkop/ventury
 • Geblokkeerde stijgpijp
 • Te compact poeder
 • Te veel poeder in het poedervoorraadvat


Oplossing:

 1. Controleer de luchttoevoer, verhoog de luchttoevoer
 2. Controleer de slanglengte met de systeemspecificatie
 3. Controleer de slanglengte met de systeemspecificatie
 4. Controleer de bodem op plastic, karton of andere grove vervuiling
 5. Maak het poeder handmatig los en fluïdiseer het met schone droge lucht
 6. Reduceer de hoeveelheid aanwezige poeder
FLUIDISATIE BED / POEDERWOLKEN

Oorzaak:

 • Instelling fluidisastie luchtdruk te hoog
 • Poeder te fijn


Oplossing:

 1. Stel het reduceerventiel in op een lagere druk
 2. Verklein de hoeveelheid teruggewonnen poeder of voeg nieuw poeder toe

Op de hoogte blijven van alles wat er speelt bij EUROLACKE? Meld u dan nu aan voor onze EUROLACKE Updates.

Aanmelden Nieuwsbrief